HSB Bostadsrättsförening Brogetorp i Flen

Södermanlands län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Flen och HSB Bostadsrättsförening Brogetorp i Flen är ett av dem. Södermanlands län är ett stort län där det finns många verksamheter där och HSB Bostadsrättsförening Brogetorp i Flen är ett av dem. Statusen för HSB Bostadsrättsförening Brogetorp i Flen är att Bolaget är aktivt.

HSB Bostadsrättsförening Brogetorp i Flen är ett Bostadsrättsförening och skapades 1982-02-12. Det finns flera olika verksamheter i Södermanlands län som är ett stort län. Flen där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som HSB Bostadsrättsförening Brogetorp i Flen ska trivas.

I Flen så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att HSB Bostadsrättsförening Brogetorp i Flen inte är momsregistrerat.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Brogetorp i Flen och det finns flera verksamheter som är det idag i Flen.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Brogetorp i Flen så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Dahlberg, Erik Gustav Wilhelm -Holmgren, Bengt Karl Donald -Holmström, Rigmor Gudrun Renée -Jonsson, Ingrid Kristina.

De som är på något sätt har med HSB Bostadsrättsförening Brogetorp i Flen är Dahlberg, Erik Gustav Wilhelm som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Börje Mikael som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Holmgren, Bengt Karl Donald som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Holmström, Rigmor Gudrun Renée som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Jonsson, Ingrid Kristina som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Guy Inge som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamotLjungkvist, Karl Göran Robert som är född 1973 och har titeln Suppleant, Mård, Eva Berit som är född 1956 och har titeln Suppleant, .

HSB Bostadsrättsförening Brogetorp i Flen har 716401-9742 som sitt organisationsnummer.