Bostadsrättsföreningen Sorken 1, Flen

Södermanlands län

Information

I Södermanlands län så finns Bostadsrättsföreningen Sorken 1, Flen. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som bolaget ligger i är Flen här finns det många olika Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Sorken 1, Flen tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Södermanlands län. Flen jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Södermanlands län gör att bolag trivs där.

Bostadsrättsföreningen Sorken 1, Flen är ej momsregistretat och har organisationsnummer 716424-0801.

Vill man komma i kontakt med bolaget så kan man nå dem via telefon: (okänt telefonnummer).

Bostadsrättsföreningen Sorken 1, Flen är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Bostadsrättsföreningen Sorken 1, Flen så sitter följande personer i styrelsen: , , , Hammar, Karl-Arne som är född 1946 och har titeln Suppleant , Widell, Jenny Augusta som är född 1976 och har titeln Suppleant ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upp- låtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till före- ningens hus, om marken skall användas som komplement till bo- stadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bo- stadsrätt kallas bostadsrättshavare.