Bostadsrättsföreningen Masugnen 1

Södermanlands län

Information

Bostadsrättsföreningen Masugnen 1 hittar ni ett Södermanlands län som inte är som andra län. I Södermanlands län hittar ni Flen som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Masugnen 1 finns. I Flen så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Södermanlands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Masugnen 1 tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och bolaget har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Masugnen 1 har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Masugnen 1 så kan ni göra det genom att skicka er post till Torsbov. 7, 640 30, Hälleforsnäs men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0157-40124.

Flen arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Södermanlands län för att locka till sig fler bolag.

Bostadsrättsföreningen Masugnen 1 har idag 718500-0325 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Haapamäki, Jarmo Matti Kalevi -Paronen, Jim Keke Birger är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Masugnen 1

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostäder och andra lägenheter till nyttjande utan begränsning till tiden. medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. medlem som inne- har bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsföreningen Masugnen 1 så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Haapamäki, Jarmo Matti Kalevi som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Järvinen, Irja Irene som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Liljeblom, Martti som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Paronen, Jim Keke Birger som är född 1986 och har titeln Ordinarie ledamot, Rönnqvist, Emma Sofia Kristina som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Ljungkvist, Nils Robin som är född 1986 och har titeln SuppleantMathies, Tomi Tapio som är född 1984 och har titeln Suppleant, .