Producentföreningen Rheum Ek. för.

Södermanlands län

Information

Ekonomisk förening finns det flera av i Flen och Producentföreningen Rheum Ek. för. är ett av dem. Södermanlands län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Producentföreningen Rheum Ek. för. är ett av dem. Statusen för Producentföreningen Rheum Ek. för. är att Bolaget är aktivt.

Producentföreningen Rheum Ek. för. är ett Ekonomisk förening och skapades 2000-03-30. Det finns flera olika verksamheter i Södermanlands län som är ett stort län. Flen där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Producentföreningen Rheum Ek. för. ska trivas.

I Flen så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: - att utveckla nya hållbara relationer mellan handel, konsument och producent, vilka bl.a. skapar förutsättningar för ömsesidigt ansvarstagande. - att utveckla former för samverkan mellan producenter, vilka både medför positiva, sociala och ekonomiska konsekvenser. - att skapa förutsättningar för småskalig och decentraliserad produktion av råvaror och förädlade produkter. - att arbeta för ökad kunskap och insikt om matproduktion och dess påverkan på vår miljö och våra liv. - att skapa ett arbetsklimat som möjliggör personlig utveckling. - att skapa ett varumärke.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Producentföreningen Rheum Ek. för. är momsregistrerat och det har de varit sedan 2000-12-14.

Idag är Producentföreningen Rheum Ek. för. och det finns flera verksamheter som är det idag i Flen.

Vill man komma i kontakt med Producentföreningen Rheum Ek. för. så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0157-60479.

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Hans Naess och Ingrid Wijnbladh var för sig..

De som är på något sätt har med Producentföreningen Rheum Ek. för. är Källander, Karl Gunnar som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Liljeson, Robert som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Naess, Leif Hans Olof som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjöstedt, Karin Elisabeth som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Wijnbladh, Ingrid Maria som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, .

Producentföreningen Rheum Ek. för. har 769605-5628 som sitt organisationsnummer.