Forum Flen Ekonomisk förening

Södermanlands län

Information

I Flen finns det ett Ekonomisk förening som heter Forum Flen Ekonomisk förening. Det finns flera företag som liknar Forum Flen Ekonomisk förening i Södermanlands län. Flen är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Sedan 2006-10-05 så har Forum Flen Ekonomisk förening varit registrerat och sedan 2007-01-04 så har företaget varit momsregistrerat. Idag är Forum Flen Ekonomisk förening och det finns fler företag som är det i Flen.

Vill man komma i kontakt med Forum Flen Ekonomisk förening så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med Forum Flen Ekonomisk förening så kan ni göra det på 0157-13711.

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla utbildning och rådgivning i näringslivsfrågor, vara företagens samlade språkrör mot kommunen och att utveckla samverkan mellan medlemmarna och andra intressenter. Medlemmarna deltar genom eget arbete och som konsumenter av föreningens tjänster. Som medlem kan antas företag som är verksamma i Flens kommun, men även företag i närliggande orter till Flen.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Johansson, Lars Håkan som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Jonsson, Rolf Torbjörn som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundquist, Karl Göran som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Mäenpää, Tapio Mikael som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Eva Marie som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Ölander Borg, Britt Petra Susanna som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamotBlomstrand, Karl Rune som är född 1959 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Forum Flen Ekonomisk förening har 769615-1443 som sitt organisationsnummer.