Tessicon Handelsbolag

Södermanlands län

Information

Tessicon Handelsbolag hittar ni ett Södermanlands län som inte är som andra län. I Södermanlands län hittar ni Flen som är den kommunen där Tessicon Handelsbolag finns. I Flen så finns det många olika Handelsbolag och i Södermanlands län så finns det ännu fler Handelsbolag. Tessicon Handelsbolag tillhör verksamheterstypen Handelsbolag och verksamheten har F-skatt vilket Tessicon Handelsbolag har haft sedan 2006-04-20. Tessicon Handelsbolag har funnits sedan och 2006-04-20 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Tessicon Handelsbolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Sörtorp Pettersborg, 640 31, Mellösa men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0157-60133.

Flen arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Södermanlands län för att locka till sig fler verksamheter.

Tessicon Handelsbolag har idag 969713-5326 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av bolagsmännen var för sig. är den som för stunden ansvarar för Tessicon Handelsbolag

Hemsideproduktion, grafiska profiler, logotyper och trycksaksoriginal.

I Tessicon Handelsbolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Engström, Tomas Kristofer som är född 1984 och har titeln Bolagsman, Eriksson, Therés Ida Birgitta som är född 1983 och har titeln Bolagsman, .