Flens Bostadsaktiebolag

Södermanlands län

Information

I Flen finns det ett Aktiebolag som heter Flens Bostadsaktiebolag. Det finns flera verksamheter som liknar Flens Bostadsaktiebolag i Södermanlands län. Flen är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Flens Bostadsaktiebolag är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1994-01-01 och det finns flera verksamheter som är det i Södermanlands län.

Sedan 1971-11-30 så har Flens Bostadsaktiebolag varit registrerat och sedan 1984-01-01 så har verksamheten varit momsregistrerat. Idag är Flens Bostadsaktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns fler verksamheter som är det i Flen.

Vill man komma i kontakt med Flens Bostadsaktiebolag så kan man gör det genom att posta ett brev till Drottningg. 15, 642 37, Flen. Vi ni istället prata med Flens Bostadsaktiebolag så kan ni göra det på 0157-19300.

Bolaget, som är ett allmännyttigt bostadsföretag, skall inom Flens kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Fältin, Kjell Arne som är född 1959 och har titeln Extern VD, Näslund, Ebbe Kjell som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Borg, Peter Staffan som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Fredriksson, Evy Anna Cecilia som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Gustafsson, Lisbet Margareta som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Else Britt Marie Linnea som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamotLundin, Anders Bertil som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundqvist, Karl Lennart som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Persson, Bo Tage som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamotSternsjö, Gustaf Arnold som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamotAndersson, Birgitta Maria som är född 1954 och har titeln SuppleantAndersson, Nils Olov Ingvar som är född 1945 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantDanon, Toty Daniel som är född 1969 och har titeln SuppleantFursjö, Stig Håkan som är född 1948 och har titeln SuppleantLarsson, Karl Olov Kenneth som är född 1954 och har titeln SuppleantLindkvist, Oskar Tage Olof som är född 1952 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantLjungkvist, Karl Göran Daniel som är född 1976 och har titeln SuppleantNygren, Christer Martin Charles som är född 1956 och har titeln SuppleantWiberg, Erik Andreas som är född 1973 och har titeln SuppleantRabb, Anders Lars Göran som är född 1973 och har titeln RevisorSöderman, Nils Johan Peter som är född 1964 och har titeln RevisorssuppleantAndersson, Percy som är född 1936 och har titeln LekmannarevisorÖstmark, Marina Anita Elisabet som är född 1944 och har titeln LekmannarevisorJohansson, Bo Helmer som är född 1948 och har titeln LekmannarevisorssuppleantKarlsson, Stig Ragnar Arvid som är född 1936 och har titeln LekmannarevisorssuppleantÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av -Lundin, Anders Bertil -Näslund, Ebbe Kjell i förening med -Fältin, Kjell Arne Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder .

Flens Bostadsaktiebolag har 556154-4866 som sitt organisationsnummer.