Camjen AB

Södermanlands län

Information

Camjen AB är ett av många bolag som finns i Flen. Det är nämligen den kommunen som Camjen AB finns i och den tillhör även Södermanlands län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Camjen AB är F-skattregistrerade och det har bolaget varit sedan 1998-01-01.

Camjen AB som idag finns i Södermanlands län har varit registrerat sedan 1998-01-23. Men sedan 1998-01-01 så har Camjen AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Bergsg. 50, 642 31, Flen. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Camjen AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 073-3501412.

Flen arbetar för att bolag som Camjen AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Camjen AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Södermanlands län.

Bolaget skall utföra konsultationer inom ekonomi och juridik, idka kameral uppdragsverksamhet, fastighetsförvaltning samt äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Camjen AB är följande:
Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Camjen AB och det är följande personer, Dahlborg, Dag Pierre Goude som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Dahlborg, Eva Margareta som är född 1951 och har titeln Suppleant, Lundström, Kjell Arne som är född 1946 och har titeln Revisor, Ernst & Young AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Camjen AB är 556549-0827.