Munhälsan i Flen AB

Södermanlands län

Information

Munhälsan i Flen AB är ett av många verksamheter som finns i Flen. Det är nämligen den kommunen som Munhälsan i Flen AB finns i och den tillhör även Södermanlands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Munhälsan i Flen AB är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 2006-08-01.

Munhälsan i Flen AB som idag finns i Södermanlands län har varit registrerat sedan 2006-03-21.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Båtsmansv. 29, 611 93, Nyköping. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Munhälsan i Flen AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0157-10870.

Flen arbetar för att verksamheter som Munhälsan i Flen AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Munhälsan i Flen AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Södermanlands län.

Bolaget skall bedriva tandläkarverksamhet samt utbildning och försäljning av varor och tjänster i anslutning därtill, samt därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Munhälsan i Flen AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Munhälsan i Flen AB och det är följande personer, Hallin, Ulla Kristina som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Grave, Sven-Axel Per Wilhelm som är född 1965 och har titeln Suppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Palm, Erik Tomas som är född 1952 och har titeln Huvudansvarigrevisor,

Organisationsnummer för Munhälsan i Flen AB är 556700-3032.